La Plaça, s/núm - 25575 Àreu - Lleida - info@casabesoli.es